Online
dotačný systém

Systém na management dotácií, vhodný pre samosprávu, verejné inštitúcie, športové zväzy a iné subjekty, poskytujúce dotácie. Všetko v jednom. Management dotácií. Online vyúčtovanie. Analytika.

intro

HLAVNÉ BENEFITY

Elektronická podoba

Moderné online riešenie pre dotácie. Databáza všetkých prijímateľov dotácií.

Ušetrenie nákladov na tlač papierov

Ekologické riešenie. Bez zbytočného papierovania. A v čase COVID aj praktické.

Zjednodušená administratíva online

Viac úrovní prístupov a schvaľovania. Ekonóm, účtovníčka, právnik, zodpovedná osoba. Automatické vytvorenie zmluvy.

Viac typov dotácií

Forma dotácií môže byť buď ako priama dotácia, alebo dotácia prostredníctvom poukazov (napr. športové poukazy).

Dátová analytika a následné opatrenia

Vždy aktuálne prehľady o prijímateľoch dotácií a prehľad podľa typu výdavkov.

Štruktúra oprávnených výdavkov

Vždy aktuálna štruktúra podľa požiadaviek ministerstva (MŠVVaŠ). Možnosť exportov podľa ich požiadaviek.

Kontrola dát v reálnom čase, nie ex post

Predchádzanie problémom na konci obdobia. Priebežné schválenie, neschválenie výdavkov, prípadne požiadavka na doplnenie.

dots

Ako to funguje?

Dve úrovne prihlasovania

sender

Poskytovateľ dotácie

(zväz, mesto, VUC a pod)

reciever

Príjimateľ dotácie

Súčasťou dotačného systému sú online služby

Registrácie žiadateľa

Žiadosť o dotáciu

Vyúčtovanie dotácie

Schválenie žiadateľa

Pridelenie dotácie

Proces pridelenia dotácie môže byť v 5 krokoch ako je uvedené vyššie. Kde žiadateľ pri registrácii získa prístup do systému. Alebo môže byť proces prispôsobený potrebe poskytovateľa dotácií. Napríklad prvé 3 kroky môžu byť nahradené tým, že poskytovateľ dotácie zaregistruje prijímateľov do systému sám a rovno im pridelí dotáciu. Následne poskytovateľ dotácie zašle prijímateľom prihlasovacie údaje do systému.

howto howto
dots

Prijímateľ dotácie

Vyúčtuje celu dotáciu online

Po prihlásení do systému prijímateľ vidí sumu pridelenej dotácie a môže začať realizovať online vyúčtovanie.

Prijímateľ vyplní všetky povinné políčka (napr. dodávateľ, suma bez DPH, s DPH, a nahrá do systému scan/fotku účtovného dokladu / faktúry.

Uloží to a čaká na schválenie daného výdavku.

screenreciever

Poskytovateľ dotácie

Má absolútny prehľad o stave dotácií v reálnom čase

Na strane poskytovateľa zodpovedná osoba uvidí nové výdavky čakajúce na schválenie.

Po ich kontrole ich buď schváli, neschváli, alebo čiastočne schváli. Po ich schválení vidí prijímateľ aktuálny stav vyúčtovania svojej dotácie.

Poskytovateľ pošle celú sumu schválenej dotácie na účet prijímateľa a čaká na ich vyúčtovanie. Poskytovateľ posiela peniaze v tranžiach (vždy po zdokladovaní predchádzajúcej tranže). Pridelená dotácia je len virtuálna, prijímateľ najskôr vyúčtuje a až potom poskytovateľ pošle peniaze.

screensender